2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

In hoeverre ben je je bewust van de generaties aan wie je leiding geeft? Geef je leiding aan generatiegenoten, dan zal het vaak best soepel gaan. Je hebt dezelfde narratief als generatiegenoten en verwacht hetzelfde van een leidinggevende. Geef je leiding aan een andere generatie dan kan er spraakverwarring ontstaan. “Ze hebben tegenwoordig geen langetermijnplan meer”, vertelde een Babyboomer-leidinggevende eens compleet verontwaardigd over de Millennials in zijn team. Of: “Ik krijg ze niet mee in deze nieuwe verandering”, vertelde een GenX-leidinggevende over haar team met veelal Babyboomers. Het is niet zo dat algemene leiderschapsprincipes niet meer werken bij een volgende generatie. Maar toch kan er gemakkelijk spraakverwarring ontstaan.

Verschil in perspectief tussen generaties – niet in kennis

Onderlinge miscommunicatie is vaak het resultaat van een onbewust verschil in perspectief. Daar waar het bijvoorbeeld voor de oudere generaties een goed teken was als je je leidinggevende niet vaak sprak, want dan waren er dus geen klachten over je werk, is aandacht van je leidinggevende voor de jonge generaties een eis. Zij denken dat ze niet goed presteren als ze niet ervaren dat ze gezien worden door hun meerdere. De implicaties van de perspectieven van een nieuwe generatie werkenden zijn divers en vragen de werkgever om mee te bewegen. Beweging kan gaan over huisvesting, arbeidsvoorwaarden, bedrijfsprocessen, of een nieuwe stijl van leidinggeven.
Aan welke generaties geef jij leiding? Waar heb je moeite mee en wat gaat er al goed? Daar bewust van zijn is een eerste, belangrijke stap.

Omdat iedere generaties een ander narratief heeft, delen we vier inzichten over het narratief van de verschillende werkende generaties, en hoe je hier als leidinggevende mee om kunt gaan.

Waardeer de trouw en commitment van Babyboomers

Voor Babyboomers (geboren tussen 1945-1965) zijn trouw en commitment logische en belangrijke waarden. Vanuit hun levensfase kijken ze anders naar tijd en zijn ze geduldiger in vernieuwing en verandering. Ze hebben al meerdere organisatieveranderingen meegemaakt en zijn niet meer zo onder de indruk van ‘hoogdravende’ plannen van jonge nieuwe managers. Ze hebben zichzelf in hun loopbaan bewust ontplooit en waren de protestgeneratie ten opzichte van voorgaande generaties. Nu vertegenwoordigen zij de gevestigde orde en wordt er tegen hun ideeën geprotesteerd. Dat is een minder prettige rol.

Wat kun je hier als leider mee? Eer bewust de kennis en ervaring die ze meebrengen. De trouw die ze tonen naar hun werkgever. En nodig ze uit om uit te delen naar jongere medewerkers. Niet vanuit een ik-weet-het-beter-houding, maar met inbreng van hun ervaring en levensverhaal.

 

Bied ruimte voor verantwoordelijkheid en routine aan Generatie X

Generatie X (geboren tussen 1965-1980) begon hun carrière in economisch zware tijden. Dat maakt dat ze niet zo makkelijk wisselen van baan, niet per se op basis van trouw of idealisme, maar pragmatisch: “Nu heb ik een vast contract en je weet niet wat hierna komt.” Deze generatie kiest bewuster voor werk-privébalans. Ze hadden zelf steeds vaker twee werkende ouders en dat maakt dat ze als werkende ouders zelf bewuste keuzes maken. Ook hierin zie je het pragmatische terugkomen. Ze zijn de leiders van vandaag – Rutte is een voorbeeld van het pragmatisch leiderschap dat deze generatie kan hebben.

Geef je leiding aan Generatie X? Probeer een balans te vinden tussen idealisme en praktische toepassing. Geef ruimte om hun verantwoordelijkheid en invloed aan te wenden. Er is sprake van routine in het werk en op basis van deze ontspannenheid is de vraag: welke uitdaging wil je nog aangaan in de tweede helft van je loopbaan?

 

Benader Millennials vanuit gelijkwaardigheid en authenticiteit 

Millennials (geboren tussen 1980-1995) hebben vooral economische voorspoed gekend. Hun ouders kregen het financieel steeds beter. Ze zijn geboren in kleinere gezinnen en in de opvoeding lag de focus op hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast waren er in hun vormende jaren steeds meer media en kwamen computers en internet het huis in. De ontwikkelingen maakte dat de Millennial veelvuldig als consument werd benaderd. Deze consument kwam bij hun werkgever als werknemer, op zoek naar een plek waar ze zichzelf konden ontwikkelen en impact konden maken.

Heb je Millennials in je team? Wees gelijkwaardig in je benadering. Laat jezelf kennen en wees nieuwsgierig naar hun waarden en dromen. Het krijgen van eigen regelruimte geeft de Millennial het gevoel van waardering. Qua levensfase is voor hen de vraag: Wat is mijn koers? Waar wil ik me in verdiepen en me echt aan toewijden?

 

Wil jij meer lezen over de verschillende generatie? In onze whitepaper beschrijven we wat vormend was voor de vier verschillende generaties die nu met elkaar samenwerken. Download hier onze whitepaper en leer de generaties nog beter kennen.

 

Help Generatie Z zelf ontdekken en werk echt op maat

Generatie Z (geboren tussen 1995-2010) zijn de jongste groep werkenden in organisaties tegenwoordig. Ze zijn opgevoed door pragmatische ouders en in hun vormende jaren is het woord ‘crisis’ in opmars in media. Dit geeft een onzeker toekomstperspectief en maakt dat ze bewuster bezig zijn met het zoeken naar stabiliteit. Ze zijn digital natives, compleet op hun gemak in een wereld vol met technologie en ze raken de weg kwijt in een wereld waar geen mobiel internet zou zijn. Ze zijn gewend om veel informatie te verwerken en de juiste informatie te vinden voor de vragen waar ze tegenaanlopen. Ze zijn ook gewend dat alles op maat ingesteld staat: van persoonlijke ads tot je telefoon.

Geef je leiding aan GenZ’ers? Help ze om breder te zoeken dan ze zouden willen als ze vastlopen. Ze zijn gewend zichzelf te kunnen helpen door alle technologische middelen. Blijf ze uitdagen door nieuwe input aan te dragen. Wees oprecht nieuwsgierig en probeer ze individueel te benaderen: geen one size fits-all, maar vanuit: dit past echt bij jou.

 

Wat voor leider ben jij en wil je zijn?

Iedere generatie heeft zo zijn eigen uitdaging én zijn eigen kracht. Dat geldt ook voor de fase waarin jij als leider zit. Als je net in een leidinggevende rol stapt en ineens leidinggeeft aan een oudere generatie, kan dat best ingewikkeld zijn. Of dat je team aan het verjongen is en je de jongste medewerkers echt niet meer begrijpt.

Wij zien dat elke generatie kracht met zich meebrengt en het helpt om het narratief van iedere generatie te begrijpen. En ja, uiteindelijk zit je tegenover een persoon en niet een vertegenwoordiger van een generatie. Maar meer zicht op het narratief van die generatie kan je geduld en begrip voor hem of haar vergroten. Het maakt dat je begrijpt waar je ondertiteling moet geven. Wanneer je het narratief kent, vergroot je waardering voor het perspectief van de ander, maar het maakt ook expliciet wat jouw bijdrage is vanuit je eigen perspectief.

Kom je specifieke uitdagingen tegen in je leiderschap rondom generatieverschillen? Met onze coaching helpen we je graag individueel op weg om je leiderschap te versterken.

 

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd