2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

Hij was verbaasd, en eigenlijk ook gewoonweg geïrriteerd! Hij had een stagiaire een opdracht gegeven en zijn inschatting was dat de stagiair hier 2-3 weken mee bezig was, maar na 1 week zat het resultaat van de opdracht in zijn mailbox. Zo vertelde een manager tijdens een training over verschillen tussen generaties. Hij had verwacht dat de opdracht niet anders dan slecht kon zijn, maar wat bleek: het was beter dan hij dacht! Hij vroeg de stagiair hoe hij het zo snel voor elkaar had gekregen. De route die de stagiair had gekozen was als volgt: Hij had hulp ingeroepen van meerdere collega’s en experts online. Zo had hij de juiste informatie heel snel verzameld. Op de vraag wat hem dan zo irriteerde, antwoordde de manager dat dit vals spelen was. Om het te leren moest deze student zelf de boeken in duiken. Dat is hoe de manager zelf leerde en hij omschreef heel eerlijk, het voelt als vals spelen dat deze student nu niet diezelfde route hoeft af te leggen. Misschien wel herkenbaar: de leerstrategie is zo anders, dat het moeilijk is om er waardering voor op te brengen. Voor deze manager was de werkwijze niet correct, ondanks het goede resultaat. Hij had gewenst dat de leerling de langzame weg was gegaan en zelf grondig onderzoek had verricht. Hij kon het moeilijk verkroppen dat het blijkbaar niet langer zo werkte?!

 

Manieren van leren veranderen en ontwikkelen zich met de tijd.

Misschien is het jou ook opgevallen in het nieuws de laatste tijd: Veel vragen bij onze lesmethodes voor taal en rekenen. Het niveau gaat achteruit, dus er komen vragen bij de methodes. Lezen is zo technisch geworden, dat het plezier er niet langer is. Verhaaltjes sommen maken het onnodig ingewikkeld. Laten we terug gaan naar de basis van pure sommen. Kortom ook leren ontwikkelt zich constant. Het narratief over leren en hoe dat eruitziet verandert dus ook. We gaan in deze blog niet specifiek in op methodes, maar meer de algemene kijk op hoe leren werkt en welke grote ontwikkelingen effect hebben.

 

Invoering van de mammoetwet

In de tijd van de Babyboomer kwam er een grote verandering. Normaal was nog het leren van een meester in een vak. Ook het overnemen van een familiebedrijf kwam nog veel voor. Je deed mee en keek af. Een grote verandering in het onderwijssysteem was de invoering van de ‘mammoetwet’ in 1968. Het doel van deze wet was om het onderwijs toegankelijker te maken. Het voortgezet onderwijs veranderde hierdoor sterk. Daarnaast werd de leerplicht verhoogd tot 15 jaar. Het hoger onderwijs was voor de invoering van deze wet toegankelijk voor een kleine elite. De verbreding was niet direct zichtbaar. Je groeide op in grote gezinnen en lang niet iedereen kon in een gezin direct gaan studeren, maar veel Babyboomers hebben duaal alsnog hoger onderwijs genoten.

 

Kennis verspreiden via vaktijdschriften

Bij Generatie X zie je dat leren en kennis breder verspreid worden. Het aantal vrouwen in het HBO en WO begint toe te nemen. Voorspoed neemt toe en gezinsgrootte neemt af. In 1968  is de basisbeurs ingevoerd. Daarnaast wordt kennis meer gedeeld in vakbladen en extra cursussen. Vakbladen gaan mee op vakantie en worden thuis gelezen en cursussen zijn normaal onderdeel van het werkende leven. Er wordt veel geïnvesteerd in leren en ontwikkeling.

 

Internet als bron van kennis

Bij de Millennial generatie is er voor het eerst sprake van internet als leermiddel. Je hoeft niet meer naar de bibliotheek voor vakbladen, publicaties of boeken, maar je kan op het internet informatie vinden. Dat verandert ook de leermethodes, want kennis is ineens makkelijker toegankelijk. Ook wordt deze generatie gestimuleerd door hun babyboomer-ouders om gelijk te gaan studeren en er niet mee te wachten, zoals zij moesten doen. Een extra hulpmiddel vanuit de overheid is de basisbeurs. Gecombineerd met de economische voorspoed en kleinere gezinssamenstellingen is het voor steeds meer Millennials mogelijk om te studeren.

 

Goed zoeken ipv zelf weten

Voor Generatie Z geldt dat kennis nog makkelijker te vinden is. Het internet is volwassen, zoeken online is met de komst van Google beter geworden. Daarnaast zijn experts toegankelijk geworden door de komst van Social Media. Nu kan je een persoonlijk bericht sturen naar een expert in een vakgebied, bij wie je eerder nooit binnen was gekomen. Kennis is constant beschikbaar en heb je letterlijk in je hand met 5G internet op de smartphone. Daarmee verandert ook de noodzaak van het zelf weten, naar het kunnen vinden. Je moet nu vooral weten hoe je het kan vinden of welke service of app je het iets kan uitbesteden. Zij spelen met de technologie die er al van kinds af aan is.

 

DIY leerstijl

Je snapt door dit korte overzicht dat leren is veranderd. Er valt nog veel meer over te zeggen. Bijvoorbeeld dat er de laatste 10 jaar veel meer kennis over de hersenen is bijgekomen en dat dat ook allerlei nieuwe leertheorieën tot gevolg heeft. Zo ver willen we in deze blog niet gaan. Terug naar het eerste voorbeeld: de jonge generatie werkenden in jouw team heeft een ander perspectief op wat leren is. Wij omschrijven hun leerstijl als een DIY-leerstijl: Ze struikelen over een probleem en gaan dan op zoek naar de oplossing voor die specifieke situatie. Dit is een smalle zoekterm. Wat helpt om bij de juiste kennis te komen. Het nadeel is dat je niet kan zoeken, naar dingen waarvan je nog niet weet dat je het niet weet. Overzicht, bredere kennis en context is iets wat oudere generaties kunnen aanbrengen om het perspectief van GenZ te vergroten. Wees niet te snel in je oordeel dat het niet slim is wat ze doen. Zij moeten hun weg zoeken in een wereld waar alle kennis voor iedereen toegankelijk is. Zoek elkaar en ieders perspectief op, want samen weten we nog steeds meer.

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd