2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

“Ik ben 20 jaar, ik heb nu een tussenjaar en ik vind het zinloos om ook maar iets na te streven in deze bizarre en tijdelijke wereld, waar zoveel gebeurt dat tegen mijn waarden ingaat. Ik denk dat ik hier namens mijn generatie spreek. Wat zou jij doen in onze situatie?”

 

Gen Z: Moedeloze wereldverbeteraars?

Deze vraag zagen we onlangs online voorbijkomen. We werden geraakt door de moedeloosheid die erin doorklinkt. Een twintigjarige die het gevoel heeft dat je ergens voor inzetten geen zin heeft! Een twintigjarige hoort juist vol idealen te zijn. Qua levensfase horen ze nog te geloven dat elk idee dat zij hebben wereldverbeterend is.

 

Zorgelijke cijfers onder de medewerkers van morgen

De cijfers onderschrijven dat deze 20-jarige spreekt voor een groot deel van zijn generatie.

12% onder de jongeren tussen de 18-20 jaar kampt met depressie. Een stijging van 2% t.o.v. 2021. Dat zijn de medewerkers van morgen. Degene die innovatiekracht mogen brengen op de arbeidsmarkt. En dan hebben we het nog niet over de burn-out-klachten. In 2022 gaf 1 op de 4 werknemers in de leeftijd van 18-34 jaar aan burn-out klachten te ervaren. De jonge generaties lijken te verzuipen.

 

Grote krapte op de arbeidersmarkt 

In het tweede kwartaal van dit jaar stonden er 122 vacatures tegenover 100 werklozen. Dit is de realiteit waarin jij je werk zo goed mogelijk probeert te doen. Deze krapte maakt de druk op werk alleen maar groter. En het is makkelijk om dan te denken: De jongeren hebben het hartstikke goed. Ze zijn niks gewend. Ze moeten gewoon een tandje bij zetten. Maar een oordeel over het gedrag van jonge medewerkers gaat geen verandering brengen.

 

Nieuwsgierigheid en nederigheid als antwoord

Bovengenoemde vraag was tekenend en ook het antwoord zette aan tot nadenken. Een klein citaat uit de reactie op de vraag:

 

“De waarden die voor jou nu zo groots en belangrijk zijn, zijn niet zo vaststaand als ze nu voor jou voelen. Ze kunnen in 10 jaar tijd helemaal verschuiven. Daarnaast zal je gaan ervaren dat jouw waarden, bevraagd zullen worden door de generatie na jou. En dat maakt nederig.
Het feit dat waarden kunnen veranderen met de tijd, mag je nieuwsgierig maken.
Nieuwsgierig naar mensen die een andere waardenset hebben.
Mensen van jouw eigen generatie of van een voorgaande generatie. “

 

Nieuwsgierig zoeken en het niet weten

Wij herkennen ons in het antwoord dat gegeven werd. Deze complexe tijd vraagt om een nederig en nieuwsgierig zoeken. Met alleen het begrijpen van generaties vinden we niet de antwoorden op de bovenstaande uitdagingen. En met ons oordeel over de ander komen we beide alleen maar vast te zitten. Dus is de vraag: durven we het niet te weten?
Heb je de moed om als leider te zeggen: “Ik heb het antwoord niet, maar ik wil wel zoeken naar een antwoord. Doe je mee?”

 

Geen eenvoudig stappenplan voor Gen Z

Dat betekent ook dat we moeten stoppen met ons laten verleiden door klip-en-klare antwoorden. Door 5 stappenplannen die fungeren als een olifantenpaadje om ergens sneller te komen. Het klinkt heerlijk dat je in 5 stappen bij een oplossing bent, maar realiteit is dat er geen olifantenpaadjes zijn. DE oplossing bestaat niet, was het maar zo simpel.

 

Reflecterend onderzoeken en nieuwe wegen ontdekken

Wij geloven in nederig en nieuwsgierig onderzoeken en testen. Dat doen we in ons Ontwikkeltraject. Steeds weer een stap vooruit bepalen, met zicht op een toekomst die nog ver weg is. Blijven reflecteren over wat we doen, terwijl we moedig nieuwe wegen zoeken.

Ben jij daar ook voor in? Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

 

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd