2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

In een teamtraining kwam het ineens op tafel: De leidinggevende hield taken weg bij een medewerker. Dit had hij niet aan haar verteld, want ze voelde zich al zo druk en gestresst. Uit zorg voor haar had hij taken overgenomen of uitgesteld. Intussen was zij vooral bezig met overleven en ervoer geen waardering of zorg vanuit haar leidinggevende. In dit teamgesprek zag ze ineens wel de zorg en waardering van haar leidinggevende voor haar situatie.

Expliciete waardering

De bovenbeschreven situatie was heel goed bedoeld, maar dat voelde voor de medewerker niet zo. Overnemen van taken zonder toelichting zorgde ervoor dat dat ze zich nog minder gezien voelde, terwijl de intentie van de leidinggevende tegenovergesteld was. We zien dat expliciete waardering onder zowel Millennials als Generatie Z een voorwaarde is voor een prettig werkklimaat. Als leidinggevende krijg je er een ‘nieuwe’ taak bij : Het zien en waarderen van je medewerker en hen op maat benaderen. 

GenZ: hyper-custom

Bij GenZ zien we deze behoefte aan een uniek pad en een eigen aanpak nog sterker. Zij kunnen op allerlei gebieden in hun leven een eigen unieke stempel drukken. Dat wordt mogelijk gemaakt door techniek – door specifieke algoritmes krijg je die aanbiedingen die voor jou relevant zijn. Of gewoonweg door een veelheid aan keuze opties: Een koffiebestelling als een decaf-haver-double foam-drie shots-cappuccino. Maar ook op grotere gebieden daagt het leven hen uit om te keuzes  te maken die voorheen vaststaand waren. Denk aan de keuze over identiteit: Wil ik aangesproken worden met hij, zij of jullie? Al deze kansen om hun leven te ‘customizen’ – op maat te maken – geven een medewerker die ook op maat leiderschap verwacht. 

Tools voor maatwerk

Deze behoefte aan maatwerk vraagt om tools die dat mogelijk maken. Maatwerk in het geven van die expliciete waardering. Want de een voelt waardering door een goed bedacht cadeau. De ander verwacht een compliment en aanmoediging. En een derde wil zien en beleven dat het werk waar hij zich zo verantwoordelijk voor voelt, ook door anderen gedragen wordt. 

Met GenZ krijgen we medewerkers die maatwerk zullen verwachten. Dit zit op allerlei gebied: functienaam, flexibele werktijden en werkplekken en ook in persoonlijke waardering. Hoe ga jij op een slimme manier maatwerk initiëren in jouw team en organisatie?
Welke gezamenlijke taal gebruik jij om de kracht en uitdagingen van GenZ te verwoorden en waarderen?

 

Onze tool voor maatwerk

Bij onze teamtraining nemen wij tijd om gezamenlijke taal in een team te creeren door het introduceren van een model om de persoonlijke communicatiestijlen te kunnen duiden. Dit geeft een team gedeelde taal voor en maatwerk aanpak. Het gaf een leidinggevende bijvoorbeeld informatie om de besluitvorming in haar team te versnellen. Een collega wilde zich graag altijd vooraf inlezen, erover nadenken en kon dan een besluit nemen. Terwijl een ander teamlid mondelinge toelichting en een moment van doorspreken nodig had om te kiezen. Het team dacht na over hoe de ideale samenwerking eruit ziet en er werd besloten dat de eerste collega vooraf stukken kreeg om te lezen, terwijl de tweede collega zich vrij mocht voelen om dit naast zich neer te leggen. Een maatwerk aanpak, die aansloot bij de kracht, valkuilen en zienswijze van ieders persoonlijke communicatiestijl. 

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd