2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

Het was net na de covid-periode, net na de jaren van lockdowns en steeds weer een andere set regels om op te anticiperen. Het bestuur en de leider van de maatschappelijke organisatie vol met vrijwilligers waren moe. Ze hadden heel hard gewerkt in deze jaren. En nu er dan weer meer mogelijk was, was de saamhorigheid in hun organisatie weg en de pro-activiteit van leden enorm gedaald.

Iedereen was op zijn eigen eilandje, bezig met zijn eigen leven. Niet langer waren generaties onderling verbonden. Ze zochten een weg hieruit. Hoe gaan we als organisatie, met grote maatschappelijke impact, weer met energie en gedeelde draagkracht op weg? Hoe activeren we de vrijwilligers van elke generatie weer om mee te doen? Wat is de missie waar we met elkaar onderdeel van zijn?

Hanneke van Generatie Lens was al langer bij deze organisatie betrokken en werd als procesbegeleider gevraagd om in deze vraagstukken te adviseren en begeleiden.

 

Naar elkaar luisteren en samen vieren

Allereerst initieerde Hanneke twee open avonden met alle leden die wilden komen. Elke generatie had de coronaperiode anders beleefd. Het doel van de eerste bijeenkomst was elkaar weer te vinden en van elkaar te horen: hoe was het voor jou? Daarnaast was er ook de wens om alle ballast en frustratie van corona los te laten en niet mee te dragen naar het maken van nieuwe plannen.

Zo werd er besloten om Oud & Nieuw te vieren. Midden in maart. Inclusief oliebollen, sterretjes en champagne. De groep nam de tijd om afscheid te nemen van wat zwaar was geweest. Alles werd in de prullenbak gegooid. Tegelijk waren er ook nieuwe initiatieven ontstaan in coronatijd die kostbaar waren. Daar werd met elkaar op geproost.

 

Toekomstgericht brainstormen in de organisatie

Na Oud & Nieuw ligt er een nieuw jaar voor je. Een schone lei. Een tweede open avond gaf ruimte voor een toekomstgerichte brainstorm: Wat zou er weer moeten gebeuren in deze organisatie? Waar zit de vraag van elke generatie? Het bestuur kreeg allerlei input en is hiermee naar ‘de hei’ gegaan.

De opdracht die ze zichzelf hadden gegeven, was om terug te komen met een kort, aantrekkelijk statement. En hiermee een tijd met wollige verhalen achter zich te laten. Dat lukte. Ze verwoorden een visie die zo plakkerig is, dat deze bij iedereen makkelijk blijft hangen.

 

De reactie van het bestuur op deze aanpak

“Met Hanneke aan het roer van een veranderingsproces is het goed varen! Haar stijl is zo vriendelijk en rustig dat het een feestje van samenwerken wordt. Ze weet zich helemaal in te leven in de groep en volgt die zonder dat ze het doel uit ogen verliest, hoe fijn is het dat je dat zelf niet hoeft te bewaken!

Hanneke heeft zoveel tools in zich dat ze organisch meebeweegt, het proces op zijn beloop durft te laten, een gebalanceerd tijdspad volgt, de juiste vragen stelt, beschouwt en bevraagt, enorm uitluistert en goede voorstellen doet… Zo kwamen wij van een grote brainstorm tot gefocuste wegen waar we echt mee verder kunnen.

Wij voelden ons rijk gezegend met de rust en ruimte van Hanneke, echt een stevige ‘loods’ aan boord!”
Gerrie Huizenga
Pastor

 

Van visie naar borging in de organisatie

Maar met een visie, zelfs een hele plakkerige, ben je er nog niet. Die is namelijk nog niet breed gedragen, nog niet vertaald naar de cultuur. De visie wordt nog niet uitgeleefd in alle activiteiten van de organisatie. Dus bleef Hanneke nog een jaar met regelmaat bij de bestuursvergaderingen aansluiten. Tijdens de vergaderingen keken ze gezamenlijk: waar zien we de visie tot leven komen? En waar missen we de aansluiting nog?

 

Groeiende draagkracht bij het bestuur

Nu we terugkijken op het proces kunnen we niet anders dan zeggen dat de draagkracht breed is. De betrokkenheid van leden bij de activiteiten is sterk gegroeid. De missie is ontkiemd en krijgt nieuwe energie op allerlei plekken en manieren. Worstelingen zijn er nog steeds. Werken met vrijwilligers blijft een bijzondere uitdaging, maar de moeheid neemt af, omdat de draagkracht sterker is.

 

Praktijkvoorbeeld van een ontwikkeltraject

Dit is een voorbeeld van hoe het ontwikkelproces in de praktijk vorm kan krijgen. Het is niet one size fits all. Het is maatwerk. Maar één ding blijft: de werkwijze van Generatie Lens is er een waarbij we langszij en organisch zoeken. Op zoek naar de weg vooruit die aansluit bij leden, vrijwilligers of medewerkers van alle generaties. Op weg naar een duurzame toekomst.

Je kunt hier meer over ons ontwikkeltraject voor organisaties lezen. Of bel een van ons om te vragen of dit traject ook een antwoord is op de vraag die in jouw organisatie speelt.

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd