2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

In onze gesprekken met leiders gaat het vaak over personeelsverloop en hun zorgen over het borgen van kennis op de langere termijn. En over de wendbaarheid die ze willen behouden, ook als ze groeien. Medewerkers die zich langdurig verbinden aan de organisatie kunnen hun kennis uitpakken en verdiepen. Bij een kort dienstverband lukt dat vaak niet.

Bij de groei van jouw organisatie vraagt het aantal in- en uitstromende (flex)medewerkers om keuzes op het gebied van leiderschap, samenwerking en meebeslissen. Hoe creëer je dan betrokkenheid bij de veranderingen die jij voorziet om jouw organisatie toekomstbestendig te houden? Je wilt natuurlijk geen budget en tijd besteden aan interventies die niets concreets opleveren. Kennis over wat jouw mensen, en specifiek de generaties in jouw organisatie, beweegt kan je veel opleveren.

 

Jouw unieke bijdrage willen leveren

Mensen willen gezien worden, juist in al hun diversiteit, qua achtergrond, interesse en talent. Dit zorgt voor veel invalshoeken en is daarmee een bron van kennis en inspiratie. Hoe zorg je ervoor dat je hier effectief gebruik van maakt? En dat het ook een toepasbare strategie oplevert, die mensen laat kiezen voor een duurzame relatie met jouw organisatie. Zodat jij kunt doen waar je goed in bent; jouw onderneming laten groeien.

 

Bewust kiezen voor een organisatie

Jonge medewerkers willen zich kunnen identificeren met de organisatie waar ze werken. Werken levert behalve inkomen, persoonlijke en professionele ontwikkeling, ook een manier op om bij te dragen aan datgene waar je in gelooft. Dit verwoorden we ook wel als de verschuiving van de ‘meaning of life’ naar jouw persoonlijke ‘meaning in life’. Dit betekent dat medewerkers bewuste keuzes verwachten van hun organisaties. En dat de draagkracht in teams en organisaties groter is als medewerkers erover meebeslissen en mensen zich ermee identificeren.

 

Waarom de generatie-indeling?

Mensen hebben individuele wensen. Wensen die vaak hun oorsprong vinden in de tijd waarin ze zijn opgegroeid en wat ze in hun verdere leven hebben meegemaakt. Aangevuld met karakter en de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Is daarmee een generatie simpelweg als groep te duiden? Ja en nee. Er zit nog steeds heel veel verschil tussen het ene individu of het andere individu, dus de generatie-indeling blijft een generalisatie. Toch zijn er ook bepaalde trends en effecten van een tijdsgeest terug te zien op de werkvloer.

 

De kracht van elke generatie in je organisatie

Wij hebben onderzoek gedaan naar de verschillen tussen generaties die nu met elkaar samenwerken. Kortgezegd, en over het algemeen, omschrijven wij de diverse medewerkers als volgt:

Babyboomers (1945-1965) – trouw en financieel voorzichtig
Veel loyale medewerkers die gewend zijn aan regelmatige bij- en nascholing. Ze zijn veelal betrouwbaar en hebben in werk en leven idealen hoog zitten.

GenX (1965-1980) – verantwoordelijk en pragmatisch
Opgegroeid tijdens een economische crisis, koesteren ze een goede werkrelatie. Eindeloos bespreken van plannen valt niet in goede aarde. Er moet wel resultaat uit komen.

Millennials (1980-1995) – ambitieus en authentiek
Hebben een uitstekend ontwikkelde bullshitradar; geven autoriteit op basis van persoon in plaats van positie. Digitaal goed onderlegd.

GenZ (1995-2010) – ondernemend en inclusief
Opgegroeid in een wereld ‘on demand’ gaan ze voor een werkomgeving die hen past. Ze zijn gewend aan transparantie en dragen ongedwongen bij aan innovaties in jouw organisatie.


Wil je meer lezen over de verschillende generaties. Wat hen heeft gevormd en wat kenmerkend is? 

Download onze gratis whitepaper hier

 


Hoe verbind je deze verschillende generaties?

Binnen generaties vind je net zoveel verschillen als tussen generaties. We zien de generatie-indeling dan ook als een hulpmiddel om arbeids-maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. Als startpunt voor bijvoorbeeld het aanpakken van personeelsverloop en organiseren van kennisborging. We zoeken juist verbinding tussen mensen, ook intergenerationeel, zodat denk- en doekracht verbonden wordt aan ervaring. Zodat inbreng vanaf meerdere kanten waardevol is. Door verschillende generaties aan elkaar te verbinden bij veranderingen in jouw organisatie, breng je verdieping in de oplossingen. Je wilt natuurlijk wel dat veranderingen zo duurzaam mogelijk zijn.

 

Ontwikkelen met de kracht van iedere generatie

Wil je hulp bij het benutten van de kracht van elke generatie in jouw organisatie?
Neem dan contact met ons op of lees eerst meer over ons Ontwikkeltraject Generatiekracht. We luisteren en denken met je mee en ondersteunen je graag in dit proces.

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd