2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

GenZ@Work

Hoe kijkt de jongste generatie werkenden naar werk?

Wat betekent dit voor de rol van HR en leidinggevenden? 

Hoe houd jij ze wél aan boord?

Herken je dit bij jouw
GenZ medewerkers?

Ze vertrekken snel

GenZ kent veel kritische werknemers. Ze vragen aandacht en spreken expliciete verwachtingen uit.

Ze werken parttime

Een groot deel van GenZ wil parttime werken, of heeft meerdere deeltijdbanen voor de afwisseling.

Ze willen mee besluiten

De behoefte om mee te mogen beslissen is groot. Tegelijk is er onzekerheid over eigen besluiten.

Een nieuwe generatie,
een nieuwe werknemer

Met Generatie Z (geboren na 1995) is er een nieuwe generatie werkenden gestart. Een generatie met een eigen perspectief op werk en op goed werkgeverschap. 

Opgegroeid als ‘digital natives’ hebben ze hun eigen manier van communiceren en leren ontwikkeld. Ze voelen zich uniek en autonoom. Daarin zijn ze niet alleen inwoner van Nederland, maar wereldburger met wereldnieuws over terrorisme, geweld en klimaatproblemen. Bovendien hebben ze Covid en meerdere financiële crisissen meegemaakt, wat hun beeld over maakbaarheid beïnvloedt.

Deze nieuwe generatie vormt een uitdaging voor veel werkgevers. Het vraagt om het herdefiniëren van ‘goed werkgeverschap’. 
Wat betekent deze nieuwe generatie voor jouw personeelsbeleid, kwaliteitsmanagement en functiehuis?
Hoe bindt en boei je de jonge generatie aan jouw organisatie? 
In deze training verkennen we dat met jou.

Benieuwd hoe je GenZ kan binden en boeien? 

Kom dan naar de training GenZ @ Work

GenZ lijkt dé generatie te zijn die met hun gedrag invloed uitoefent op het bestaande systeem.
Hiërarchie, functie omschrijvingen en afgesproken werktijden komen niet overeen met hun behoefte aan afwisseling, keuze- en identiteitsvrijheid. En dat zijn maar een paar voorbeelden van waar de kijk op werk verschillend is. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt en is er toename van het aantal ZZPers.
Dit betekent een uitdaging voor de inrichting van HR en voor de rol van werkgevers en leiders.

Wat neem je mee van de training?

Tijdens de training krijg je niet alleen een helder beeld bij de jongste generatie werkenden. We combineren die kennis ook met nieuwe ontwikkelingen in HR en organisatie. Met deze kennis zoeken we naar nieuwe kansen en oplossingen voor de grote uitstroom onder deze jonge professionals.

Kennis over GenZ

Je krijgt een helder overzicht over de jongste generatie werkenden

Zicht op HR vernieuwing

Je ziet hoe ontwikkeling op de arbeidsmarkt aansluit bij een nieuwe generatie werkenden

Nieuw vergezicht

Je krijgt nieuwe ideeën over hoe goed werkgeverschap eruit ziet

Concreet startpunt

Je formuleert een eerste stap die voor verandering kan gaan zorgen

Voor wie is deze training?

Voor werkgevers en managers

Bewuste keuzes rond goed werkgeverschap en bijbehorend gedrag en taal zijn in de huidige arbeidsmarkt van onderscheidende waarde. GenZ checkt van nature of een organisatie hierin authentiek is; klopt het verhaal met de realiteit? Hieraan oprecht aandacht geven, zorgt voor commitment van GenZ. In deze training krijg je inspiratie hoe dit te doen.

 

Voor HR- en Kwaliteitsmanagers

De vormgeving van vernieuwend HR beleid vraagt om een helder  beeld van jouw medewerkers en van de personeelsontwikkelingen in jouw branche. Je kijkt als het ware door hun  bril en ziet wat je beter kunt doen én laten. In deze training leer je wat GenZ beweegt (en wat niet..) en pik je direct wat verfrissende ideeën mee. 

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 7 april 2023

Tijden: Inloop vanaf 9.30u, start om 10.00u en afronden om 12.30 uur

Kosten: €95,00 per persoon (incl. BTW)

Neem je ook een collega mee? Dan krijg je korting. Het geeft je de kans om

Locatie: Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn. 
Parkeren bij de locatie is gratis. Kom je met het OV, dan wandel je 10 minuten vanaf de bushalte Plein 1923 in Doorn naar de locatie. 

 

“Yvonne en Hanneke hebben de gave om heel passend af te stemmen op zowel de opdrachtgever als de doelgroep. Ze zijn deskundig in het opzetten en geven van een training en de dynamiek van groepen. Ze hebben scherp in de gaten wat er nodig is in specifieke situatie en kunnen daarop anticiperen. Door hun training over Millennials waren wij in staat om een goed programma Maatschappelijke Diensttijd neer te zetten.”

Wilma Oosterhuis

Programmaleider MDT Jong Present

“Wil je als leidinggevende of HR-professional beter kunnen inspelen op de diverse generaties in je organisatie? Dan kan ik een training van Generatie Lens zeker aanbevelen. Theoretische achtergronden werden gecombineerd met praktische voorbeelden. Als duo vullen zij elkaar zeer goed aan. Ze zijn expert op het gebied van deze specifieke leeftijdsgroep en weten die kennis met enthousiasme en humor over te brengen.”

Birgit Frijlink

Loopbaancoach

Over Hanneke en Yvonne

Generatie Lens is een samenwerking van twee ondernemers: Yvonne Hogt en Hanneke van der Meer. Beiden ervaren trainers en adviseurs, met passie voor leren en ontwikkelen. Hun ervaring stamt uit de branches onderwijs, zorg, welzijn en non-profit.

Allebei zijn ze geraakt door de zichtbare worsteling van samenwerkende generaties in organisaties. Daardoor zijn ze op zoek gegaan naar hoe paradigma’s van generaties verschillen en hoe dit leren, samenwerken en veranderen in beïnvloedt.

Met hun opdrachtgevers onderzoeken Hanneke en Yvonne hoe veranderkracht en lerend vermogen in elke organisatie geoptimaliseerd kan worden.
In hun trainingen combineren ze theorie met de dagelijkse praktijk.  

Wil je al meer lezen over GenZ?

Download nu onze gratis whitepaper

In de whitepaper introduceren we de vier generaties die nu met elkaar samenwerken.
We hebben op een rij gezet wat kenmerkend is geweest in de cultuur, opvoeding, technologische ontwikkelingen en politiek tijdens de vormende jaren van iedere generatie.
Ook maken we overzichtelijk hoe elke generatie aan hun loopbaan is begonnen. 

Benieuwd?
Vul het onderstaande formulier in en ontvang hem direct GRATIS via de mail

Nog vragen? 

Neem gerust contact met ons op via mail of telefoon

Email Adres

Bel Hanneke

06 511 43 760

Bel Yvonne

06 523 86 008

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd