2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

Speciaal aanbod 

 

Ontwikkeltraject: Onboarding

 

Ontwikkel een onboardingsproces dat aantrekkelijke is voor meerdere generaties

Ze lijken al snel weer met een been buiten te staan. De jongste generatie medewerkers (GenZ) werkt om te leven en leeft niet om te werken. Dat maakt dat ze hun weg in jouw organisatie op geheel eigen wijze zoeken. En als je daar niet goed bij aansluit dan kost dat hartstikke veel tijd, geld en energie.  

Weg met het energielek, want dat belemmert je
Het is moeilijk om aan te sluiten bij de verschillende generaties die instromen in je organisatie. Iedereen heeft andere behoefte. De een is op zoek naar een vaste werkkring. De ander wil afwisseling en flexibiliteit. Dat vraagt om kennis over generaties en de vertaling daarvan naar jouw onboarding. 

Investeren prima, maar het moet wel iets opleveren
Je hebt al vaker iets nieuws geprobeerd en adviseurs ingehuurd. Je wilt graag een onboardingproces dat energie oplevert. En ervoor zorgt dat die ingewerkte medewerker niet verhuist naar de ZZP-poule, maar mee blijft bouwen aan je organisatie. Zich onderdeel voelt en weet van wat jullie gezamenlijk doen.

Je wilt geen traject met een vaag resultaat
Of een traject waarbij lange tenen alle ruimte krijgen. Je wilt een voorwaartse beweging die energie geeft. Energie die leidt tot soepel inwerken van nieuwe medewerkers. Je zoekt hierbij niet  iemand die het van je overneemt, maar wel iemand die naast je komt staan, zodat je gezamenlijk een passende onboarding ontwerpt. 

Het Ontwikkeltraject: Onboarding is een passende oplossing
Met dit ontwikkeltraject ga je stapsgewijs werken aan een onboardingsproces dat past bij zowel jullie organisatie, als bij verschillende generaties. Collega’s van verschillende generaties denken mee. Zo draag je de instroom van nieuwe collega’s samen.

Over Generatie Lens

Generatie Lens is een samenwerking van Yvonne Hogt en Hanneke van der Meer. Wij geloven dat investeren in je medewerkers de arbeidsrelatie versterkt. Je medewerkers zijn ten slotte de belangrijkste resource in jullie werk. Zij zijn de instrumenten in jullie dienstverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat je met de kracht van elke generatie optimaal je dienst kan verlenen. Het vraagt de ervaring van GenXers, de liefde voor samenwerken van Millennials en de bruisende energie van GenZers. 

Met het ontwikkeltraject: Onboarding geef je jouw mensen ruimte om mee te bouwen aan de organisatie. Wij geloven dat je in de complexe realiteit van vandaag wendbaar moet blijven. Je kan niet langer eens in de vijf jaar naar de hei om een strategiesessie te doen. Je blijft met kleine stappen constant in ontwikkeling. Dat geldt ook voor je onboardingsproces. Dit is een dynamisch proces dat je in kleine stappen wilt bijsturen, zodat je aansluit bij ontwikkelingen in de organisatie én nieuwe medewerkers. 

Ontwikkelen is een continu proces dat je lichtgewicht wilt vormgeven. Dat is wat wij met het ontwikkeltraject aanreiken. We komen langszij, werken op maat en zijn daarmee direct en doeltreffend in onze interventies.

Praktische informatie

Een dynamisch proces

In het Ontwikkeltraject: Onboarding zet je in een afgebakende periode gezamenlijk stappen die tot een verbeterd onboardingsproces  leiden. De tijdsduur per stap en de intensiteit van het proces bepalen we met jou en jouw kernteam. We bouwen op wat er al aanwezig is en werken stapsgewijs toe naar een verbetering.
Jij blijft eigenaar over de route en de beschikbare tijd. Het ontwikkeltraject kent de volgende fasen:

1. Formuleer een kernteam

Een onboarding die aansluit bij verschillende generaties ontwerp je met verschillende generaties. Dit kernteam is een weerspiegeling van jouw organisatie, met informele leiders, dwarsdenkers en vernieuwers in jouw teams.

2. Waardeer waar je staat

In deze fase beoordeelt het kernteam wat de kracht is van het huidige onboardingproces. Ze waarderen wat er al is en waar je dus op voortbouwt. Je begint niet opnieuw, maar sluit aan bij wat je nu al doet. 

3. Werk toe naar jullie ideale toekomst

In deze fase gaat het kernteam verwoorden hoe het ideale onboardingsproces er voor jullie organisatie uit ziet. Ze schetsen welke stappen er gezet moeten worden om daar te komen. En concretiseren dit naar een plan van aanpak met onderlinge afspraken en een tijdspad.

4. Houd jezelf en elkaar accountable

Deze fase start nadat je het plan van aanpak hebt uitgevoerd. Het kernteam gaat de uitvoering en het effect waarderen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Wat zijn de volgende stappen om nu te zetten? Zo nodig bepaal je een volgende stap in de verbetering van jullie onboarding, waarmee je het proces nogmaals doorloopt.

Kosten en tijdsinvestering

Het ontwikkeltraject levert een concreet ontwerp op van een nieuw onboardingsproces. Het traject omvat meerdere bijeenkomsten met een vast kernteam. De eerste drie bovengenoemde fasen kosten gemiddeld genomen 3 maanden. Afhankelijk van het gekozen tijdspad van het uitvoeren van het ontwerp, start fase 4 na 3-9 maanden. De kosten voor een Ontwikkeltraject: Onboarding zijn € 9.500

We bieden vanuit onze ervaring als projectmanagers ook de mogelijkheid om de uitvoering van het ontwerp te managen.
Hier zit een meerprijs bij die afhangt van hoe groot de innovatieslag van de onboarding gaat zijn. Hierover stemmen we graag met je af.
 

  Wat betekent dit ontwikkeltraject voor jouw organisatie?

  Dit levert het ontwikkeltraject op:

    • Een vernieuwde onboarding voor nieuwe medewerkers. 
    • Ruimte voor elke generatie om hun bijdrage te leveren.
    • Versterking van de arbeidsrelatie met zittende en nieuwe medewerkers
    • Het gebruiken en duurzaam toepassen van een lichtgewichte methode met duurzame impact.
    • Je maakt een concrete uitwerking, niet alleen een strategie die in de la beland. 
    • Jullie leren om te blijven dromen en dit steeds opnieuw te vertalen naar de realiteit van vandaag. Je leert dansen in dat spanningsveld.
    • Een concreet en breed gedragen ontwerp van een nieuw onboardingsproces en accountablity om te toetsen of het in de praktijk ook aansluit.

  Wat anderen over Generatie Lens zeggen

  “De samenwerking met Hanneke en Yvonne heb ik ervaren als een warm bad. Ze hebben de gave om heel passend af te stemmen op zowel de opdrachtgever als de doelgroep. Ze zijn deskundig in het opzetten en geven van een training en in de dynamiek van groepen. Ze hebben scherp in de gaten wat er nodig is in een specifieke situatie en kunnen hun eigen planning omgooien om daarop te anticiperen. Yvonne en Hanneke beschikken over veel kennis. Voor onze organisatie was de Millennia een nieuwe doelgroep. Ze hebben ons getraind en hun kennis met ons gedeeld waardoor wij in staat waren een goed programma Maatschappelijke Diensttijd neer te zetten.”

  Wilma Oosterhuis

  Programmaleider MDT Jong Present

  “Met Hanneke aan het roer van een veranderingsproces is het goed varen! Haar stijl is zo vriendelijk en rustig dat het een feestje van samenwerken wordt. Ze weet zich helemaal in te leven in de groep en volgt die zonder dat ze het doel uit ogen verliest, hoe fijn is het dat je dat zelf niet hoeft te bewaken! Hanneke heeft zoveel tools in zich dat ze organisch meebeweegt, het proces op zijn beloop durft te laten, een gebalanceerd tijdspad volgt, de juiste vragen stelt, beschouwt en bevraagt, enorm uitluistert en goede voorstellen doet… zo kwamen wij van een grote brainstorm tot gefocuste wegen waar we echt mee verder kunnen. Wij voelden ons rijk gezegend met de rust en ruimte van Hanneke, echt en stevige ‘loods’ aan boord!”

  Gerrie Huizenga

  Pastor

  Interesse?

  Wil jij meer weten over de waarde van het ontwikkeltraject Onboarding  voor jouw organisatie?
  Laat ons weten wat jouw vragen zijn en we kijken met je mee of ons aanbod daarbij aansluit.
  Mail ons je vragen of plan direct een vrijblijvende belafspraak om te sparren over de mogelijkheden.

   

  2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd