2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

Waardering op maat

Een generatie medewerkers die een customized benadering vraagt

In een teamtraining kwam het ineens op tafel: De leidinggevende hield taken weg bij een medewerker. Dit had hij niet aan haar verteld, want ze voelde zich al zo druk en gestresst. Uit zorg voor haar had hij taken overgenomen of uitgesteld. Intussen was zij vooral bezig met overleven en ervoer geen waardering of zorg vanuit haar leidinggevende. In dit teamgesprek zag ze ineens wel de zorg en waardering van haar leidinggevende voor haar situatie.

 

Expliciete waardering
De bovenbeschreven situatie was heel goed bedoeld, maar dat voelde voor de medewerker niet zo. Overnemen van taken zonder toelichting zorgde ervoor dat dat ze zich nog minder gezien voelde, terwijl de intentie van de leidinggevende tegenovergesteld was. We zien dat expliciete waardering onder zowel Millennials als Generatie Z een voorwaarde is voor een prettig werkklimaat. Als leidinggevende krijg je er een ‘nieuwe’ taak bij : Het zien en waarderen van je medewerker en hen op maat benaderen. 

 

GenZ: hyper-custom
Bij GenZ zien we deze behoefte aan een uniek pad en een eigen aanpak nog sterker. Zij kunnen op allerlei gebieden in hun leven een eigen unieke stempel drukken. Dat wordt mogelijk gemaakt door techniek – door specifieke algoritmes krijg je die aanbiedingen die voor jou relevant zijn. Of gewoonweg door een veelheid aan keuze opties: Een koffiebestelling als een decaf-haver-double foam-drie shots-cappuccino. Maar ook op grotere gebieden daagt het leven hen uit om te keuzes  te maken die voorheen vaststaand waren. Denk aan de keuze over identiteit: Wil ik aangesproken worden met hij, zij of jullie? Al deze kansen om hun leven te ‘customizen’ – op maat te maken – geven een medewerker die ook op maat leiderschap verwacht. 

 

Tools voor maatwerk
Deze behoefte aan maatwerk vraagt om tools die dat mogelijk maken. Maatwerk in het geven van die expliciete waardering. Want de een voelt waardering door een goed bedacht cadeau. De ander verwacht een compliment en aanmoediging. En een derde wil zien en beleven dat het werk waar hij zich zo verantwoordelijk voor voelt, ook door anderen gedragen wordt. 

Met GenZ krijgen we medewerkers die maatwerk zullen verwachten.
Dit zit op allerlei gebied: functienaam, flexibele werktijden en werkplekken en ook in persoonlijke waardering.
Hoe ga jij op een slimme manier maatwerk initiëren in jouw team en organisatie?
Welke gezamenlijke taal gebruik jij om de kracht en uitdagingen van GenZ te verwoorden en waarderen?

 

Onze tool voor maatwerk

Generatie Lens werkt met de 7Life methode. Deze methode geeft collectieve taal voor een maatwerk aanpak. Het stelde bijvoorbeeld een leidinggevende in staat om besluitvorming in haar team te versnellen. Een collega wilde zich graag vooraf inlezen, erover nadenken en kon dan besluiten nemen. Terwijl een ander teamlid mondelinge toelichting en een moment van doorspreken nodig had. Zij maakte voortaan onderscheid in hoe ze teamleden voorbereidde op een teammeeting met besluiten. 

Het kennen van de verschillende communicatiestijlen en de bijbehorende krachten, valkuilen en zienswijzes geven je zicht op hoe maatwerk eruit ziet. 

Ons unieke kader

Wij combineren kennis over leren en veranderen met onze kennis over generaties. We komen langszij en geven met diverse lenzen zicht op de veranderkracht van  jouw organisatie.  Wij maken leren eenvoudig en toegankelijk voor elke generatie.

Over Generatie Lens

Ontmoet Hanneke van der Meer en Yvonne Hogt

Generatie Lens is een samenwerking van twee ondernemers: Yvonne Hogt en Hanneke van der Meer. Beiden ervaren trainers en adviseurs, met passie voor leren en ontwikkelen. Hun ervaring stamt uit de branches onderwijs, zorg, welzijn en non-profit.
Allebei zijn ze geraakt door de zichtbare worsteling van samenwerkende generaties in organisaties. Daardoor zijn ze op zoek gegaan naar hoe paradigma’s van generaties verschillen en hoe dit leren, samenwerken en veranderen in beïnvloedt.
Met hun opdrachtgevers onderzoeken Hanneke en Yvonne hoe veranderkracht en lerend vermogen in elke organisatie geoptimaliseerd kan worden. 

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd