2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd

Hoog verloop onder GenZers

Wat zijn de redenen dat ze zo snel vertrekken?

Menig werkgever wordt er wanhopig van; net weer een team versterkt met een paar nieuwe medewerkers. Een mooi onboarding programma of traineeship doorlopen. Uitgebreid gevraagd naar drijfveren en wensen… En dan kiest zo’n jonge gast toch na een halfjaar om te vertrekken. Hoe houd je ze aan boord? Het blijkt uitdagend de jonge generatie te binden en te boeien. 40% van GenZ kiest om binnen een jaar naar een nieuwe werkgever te gaan. Ze bouwen heel bewust aan hun professionele toekomst. Wat zijn de grootste redenen van hun vertrek? 

 

Salaris
Uit onderzoek van Deloitte (2022) blijkt dat salaris de eerste reden is om te vertrekken bij een werkgever. We zien bij deze Generatie een sterk financieel bewustzijn. Hun ouders hebben veelal wel een crisis meegemaakt. Ze zien de Millennials die geen huizen kunnen kopen en realiseren zich goed: De toekomst is niet automatisch beter. Tegelijk zijn ze wel luxe en rijkdom gewend en is ook bij hen de financiële opvoeding thuis veelal achterwege gebleven.

 

Werk/privé balans
Ook werk/privé balans en ontwikkelmogelijkheden spelen een grote rol bij het wel of niet willen blijven. GenZ is een generatie waarbij alles op maat kon. Ze hebben de neiging om zichzelf sterk autonoom als individu te positioneren. En dat betekent ook dat werk-prive balans moet passen bij wat zij belangrijk vinden in het leven. 

 

Waarden in overeenstemming
2 uit de 5 Millennials en GenZers vertrekken bij hun werkgever als de waarden van de werkgever niet overeenkomen met die van henzelf. Tegelijk blijkt uit onderzoek dat daar waar waarden wel in lijn zijn, ze meer dan 5 jaar blijven. We zien bij GenZ een generatie die heel bewust een eigen identiteit bouwen, een eigen brand zou je zelfs kunnen zeggen. Ze zoeken dan ook een werkgever passend bij dat ‘brand’. Het vraagt dus ook dat je als werkgever expliciet helder hebt wat jullie waarden zijn en dit niet alleen roept, maar hier ook naar handelt.  

 

Kernvragen
Deze redenen van vertrek geven gelijk kernpunten aan waarop je naar je eigen organisatie kan kijken:

–   Wat voor salaris kunnen we bieden, maar ook: Hoe praten we over geld in onze organisatie? Er zijn organisaties die financieel onderwijs geven. Dat is hartstikke aantrekkelijk voor een startende Young Professional die nog geen sterk financieel overzicht heeft.

–   Is er ruimte om je eigen werk en privé balans vorm te geven? Kan je werken vanuit vertrouwen? Hoe ga je met elkaar het gesprek aan over het leveren van resultaten, en gezonde autonome individuele beslissingsruimte?

–   Zijn onze waarden herkenbaar en geïnstitutionaliseerd in onze organisatie? Verken je de match hierin al tijdens het sollicitatie procedure?

Onze training 'Waarde(n)vol werken'

Generatie Lens heeft een training ontwikkelt over het benoemen en vertalen van je waarden naar de dagelijkse praktijk.
Er is al een cultuur in je team of organisatie. Die is gestoeld op bepaalde waarden, maar in hoeverre zijn die expliciet? Hoe explicieter je taal geeft aan wat jullie cultuur kenmerkt. Hoe makkelijker je deze kan vertalen naar beleid en concreet gedrag. Het helder hebben van je waarden maakt het makkelijker om je Employer Brand duidelijk naar buiten te communiceren, en intern ook echt uit te leven.

Benieuwd hoe dat er voor jou uit kan zien?
Maak een belafspraak via de button.

 

Ons unieke kader

Wij combineren kennis over leren en veranderen met onze kennis over generaties. We komen langszij en geven met diverse lenzen zicht op de veranderkracht van  jouw organisatie.  Wij maken leren eenvoudig en toegankelijk voor elke generatie.

Over Generatie Lens

Ontmoet Hanneke van der Meer en Yvonne Hogt

Generatie Lens is een samenwerking van twee ondernemers: Yvonne Hogt en Hanneke van der Meer. Beiden ervaren trainers en adviseurs, met passie voor leren en ontwikkelen. Hun ervaring stamt uit de branches onderwijs, zorg, welzijn en non-profit.
Allebei zijn ze geraakt door de zichtbare worsteling van samenwerkende generaties in organisaties. Daardoor zijn ze op zoek gegaan naar hoe paradigma’s van generaties verschillen en hoe dit leren, samenwerken en veranderen in beïnvloedt.
Met hun opdrachtgevers onderzoeken Hanneke en Yvonne hoe veranderkracht en lerend vermogen in elke organisatie geoptimaliseerd kan worden.

2f4e15441c80c1be96601a0660f9c0c1748f8244248b7470647c03d82fb4379773fea5fd